Back to Press

Header Image

Mededeling bestuur ivm jaarrekening Xeikon NV over 2020

02/06/2021

by Danny Mertens

Mededeling

Op basis van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid heeft de Raad van Bestuur van Xeikon N.V. besloten 

  1. 1) de termijn voor het opmaken van de jaarrekening van Xeikon N.V. over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2020 te verlengen met een periode van  vijf maanden, derhalve tot en met 31 oktober as; en
  2. 2) de termijn voor het houden van de algemene vergadering van Xeikon N.V. na afloop van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2020 te verlengen met een periode van vier maanden, derhalve tot en met 31 oktober as. 

 

Announcement

On the basis of the Dutch Temporary Act Covid-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) the Board of Managing Directors of Xeikon N.V. has resolved that:

  1. 1) the term for drawing up the annual accounts of Xeikon N.V. for the financial year which ended on 31 December 2020 is extended for a period of five  months, meaning up to and including 31 October 2021; and
  2. 2) the term for holding the annual general meeting of Xeikon N.V. after the close of the financial year which ended on 31 December 2020 is extended for a period of four months, meaning up to and including 31 October 2021.